ÚVOD

Vítáme Vás na informačních stránkách obecně prospěšné společnosti Hospic Štrasburk provozující zařízení poskytující paliativní péči.

Slovo „hospic“ pochází z latiny a znamená „útulek pro poutníky“. Slovo „štrasburk“ pochází z němčiny a znamená „hrad na cestě“. Tato dvě slova, spojená v názvu našeho hospice, se tedy k sobě dobře hodí. Je to útulek nebo útočiště na cestě, pro mnohé z našich klientů-poutníků na cestě poslední. Realita vzniku názvu je však poněkud jiná. Budova, jejíž přestavbou hospic vznikl, je bývalá bohnická hospoda „U města Štrasburku“. Tak přišli zakladatelé ke jménu, které má velkou symbolickou hodnotu.

V duchu tradice pomoci nevyléčitelně nemocným, která má svou staletími udržovanou hodnotu v Řádu sv, Lazara byl založen a v lednu 1998 otevřen Hospic Štrasburk ve Starých Bohnicích.

Co je hospic dnes?

Je to specializované zdravotnické zařízení, poskytující pomoc paliativní medicínou, tedy medicínou zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nevyléčitelná nemoc přináší. Poskytujeme hospicovou péči pacientům v terminálním stádiu onkologických onemocnění.
Zde je potřeba zdůraznit, že pro přijetí pacienta je nezbytnou podmínkou úhrady zdravotní péče ze strany zdravotních pojišťoven právě terminální stav onemocnění pacienta trpícího onkologickou nemocí. Zatím nejsou zdravotní pojišťovny ochotné přijmout fakt, že terminální stav (čili konečný, směřující k odchodu ze života) může být i u pacienta s jinou, než onkologickou diagnósou. To je důvodem, proč dnes stále připomínáme, že jsme onkologickým hospicem.

Nabízíme lůžkovou péči v celé komplexnosti, tj. v lékařské, ošetřovatelské, psychologické, sociální a duchovní rovině. Stravování spočívá na dietním systému podle charakteru zdravotního stavu pacienta/klienta. Budova je vybavena 2 koupelnami pro immobilní pacienty/klienty. Případně zprostředkujeme i domácí péči v závislosti na našich možnostech a Vašem zájmu.

Poskytujeme vysoce kvalitní služby, individuální přístup k pacientovi/klientovi, jednolůžkové pokoje, trvalou péči po 24 hodin denně. Každý pokoj má vlastní bezbariérové sociální zařízení, nabízíme možnost přistýlky pro pobyt nejbližších po dobu 24 hodin denně. Hospic má vlastní zahradu upravenou pro potřebu pacientů/klientů a jejich rodin.

Správní rada Hospic Štrasburk o.p.s.                                                                                          

Číslo účtu: 19-560 133 0227 / 0100

Podporují nás:

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam dárců každoročně uvádí Výroční zpráva.

Comments are closed.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).