Půjčovna pomůcek

Půjčovna pomůcek

Kompenzační Pomůcky se půjčují (a přijímají zpět) po předchozí telefonické domluvě v době od 8.00 do 15.00 hod. 

1. Při vydávání pomůcky se vybírá vratná záloha (její výši uvádí Ceník pronájmu kompenzačních pomůcek), která je vrácena při navrácení pomůcky v původním stavu s opotřebením odpovídajícím obvyklému používání pomůcky.

2. Za pronájem kompenzační pomůcky je vybíráno nájemné dle Ceníku pronájmu kompenzačních pomůcek.

3. Nájemné je vybíráno obvykle po skončení pronájmu pomucky (při jejím vrácení).

4. Pro vydání pomůcky je třeba uzavřít písemnou Smlouvu o pronájmu kompenzační pomůcky.

5. Při pronájmu pomůcky na dobu kratší než jeden měsíc, je nájemné počítano po dnech.

6. V případě Vašeho zájmu o pronájem pomůcek níže uvedených, nás laskavě kontaktujte na telefonních číslech v položce Kontakty, nebo na kancelar@hospicstrasburk.cz nebo lmasova@hospicstrasburk.cz nebo khribova@hospicstrasburk.cz

7. Přestože formálně jsme zachovali označení „Půjčovna pomůcek“, nejedná dle Nového Občanského zákoníku o klasickou výpůjčku (jako tomu bylo dříve dle ObčZ platného do 31.12.2013).Nový Občanský zákoník zavádí výpůjčku movité věci jako bezplatnou. Jelikož účtujeme poplatek, je nově tato činnost považována za pronájem věcí movitých,  proto zde naleznete Smlouvu o pronájmu kompenzační pomůcky.

8. Půjčování pomůcek za níže uvedené poplatky je určeno pro případy, kdy příbuzní či blízcí pečují o pacienta v domácím prostředí. V případě pobytu v našem hospici jsou pacientovi veškeré potřebné pomůcky půjčeny zcela zdarma.

Ceník nájmu pomůcek (půjčovné)

  • pomůcka

vratná záloha

měsíční poplatek

  • podpažní berle

120,- Kč

30,- Kč

  • francouzská berle

120,- Kč

30,- Kč

  • chodítko nízké

400,- Kč

60,- Kč

  • vozík invalidní

1.800,- Kč

300,- Kč

  • antidekubitní matrace

4000,- Kč

900,- Kč

  • antidekubitní pomůcky

1000,- Kč

30,- Kč

  • odpočinkové křeslo se stolečkem

1.000,- Kč

300,- Kč

  •  toaletní židle
 1.000,- Kč 300,- Kč