Půjčovna pomůcek

V případě Vašeho zájmu o pronájem pomůcek níže uvedených, nás laskavě kontaktujte na telefonních číslech v položce Kontakty, nebo na kancelar@hospicstrasburk.cz nebo lmasova@hospicstrasburk.cz nebo khribova@hospicstrasburk.cz

Kompenzační Pomůcky se půjčují (a přijímají zpět) po předchozí telefonické domluvě v době od 8.00 do 15.00 hod. 

 1. Při vydávání pomůcky se vybírá vratná záloha (její výši uvádí Ceník pronájmu kompenzačních pomůcek), která je vrácena při navrácení pomůcky v původním stavu s opotřebením odpovídajícím obvyklému používání pomůcky.
 2. Za pronájem kompenzační pomůcky je vybíráno nájemné dle Ceníku pronájmu kompenzačních pomůcek.
 3. Nájemné je vybíráno obvykle po skončení pronájmu pomůcky (při jejím vrácení).
 4. Pro vydání pomůcky je třeba uzavřít písemnou Smlouvu o pronájmu kompenzační pomůcky.
 5. Při pronájmu pomůcky na dobu kratší než jeden měsíc, je nájemné počítáno po dnech.
 6. Přestože formálně jsme zachovali označení „Půjčovna pomůcek“, nejedná se dle Nového Občanského zákoníku o klasickou výpůjčku (jako tomu bylo dříve dle ObčZ platného do 31.12.2013). Nový Občanský zákoník zavádí výpůjčku movité věci jako bezplatnou. Jelikož účtujeme poplatek, je nově tato činnost považována za pronájem věcí movitých,  proto zde naleznete Smlouvu o pronájmu kompenzační pomůcky.
 7. Půjčování pomůcek za níže uvedené poplatky je určeno pro případy, kdy příbuzní či blízcí pečují o pacienta v domácím prostředí. V případě pobytu v našem hospici jsou pacientovi veškeré potřebné pomůcky půjčeny zcela zdarma.


Ceník nájmu pomůcek (půjčovné)

 • pomůcka

vratná záloha

měsíční poplatek

 • podpažní berle

150 Kč

50 Kč

 • francouzská berle

150 Kč

50 Kč

 • chodítko nízké

440 Kč

60 Kč

 • vozík invalidní

1.900 Kč

400 Kč

 • antidekubitní matrace

4.500 Kč

1.000 Kč

 • antidekubitní pomůcky

1.100 Kč

100 Kč

 • odpočinkové křeslo se stolečkem

1.100 Kč

400 Kč

 •  toaletní židle
 1.100 Kč  400 Kč