Naši dárci

Všem dárcům srdečně děkujeme
srdce
Ostatní dárci jsou uvedeni každoročně ve výroční zprávě