Naši dárci

Všem dárcům srdečně děkujeme
srdce

Ostatní dárci jsou uvedeni každoročně ve výroční zprávě