Ceník služeb

Ceník služeb hospice

 1. Tento ceník upravuje ceny zpoplatněných složek hospicové péče. Služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění jako součást hospicové péče (tedy i paliativní péče) jsou lékařská, zdravotnická, ošetřovatelská a rehabilitační péče.
 1. Tento Ceník služeb hospicu je vydán ve smyslu ust. § 18 vyhl. č. 505/2006 Sb., který stanoví maximální ceny pobytových sociálních služeb s odkazem na ust. § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ustanovení § 52 definuje činnosti jako základní součásti „Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče“.
 1. Zdravotní či medicínská součást Hospicové péče:

– paliativní péče, vč. lékařské, zdravotnické, ošetřovatelské a rehabilitační péče.

 1. Denní pobytová taxa – úhrada za pobyt v nadstandardně vybavených jednolůžkových pokojích je stanovena částkou 450,- Kč za 1 den pobytu.
 1. Hospic Štrasburk disponuje 23 jednolůžkovými pokoji a 1 dvoulůžkovým pokojem.

Denní pobytová taxa na dvoulůžkovém pokoji při jeho plném obsazení (vždy pacienti stejného pohlaví) činí 300,- Kč za 1 den pobytu.

Specializované služby – náklady nad míru obvyklou za zprostředkování specializovaných služeb vyžádaných pacientem a náklady za jejich poskytnutí nese uživatel či osoba žádající služby.

Může se jednat o:

– pedikůru, manikůru, služby kadeřnice/ka, právní úkony a další služby, pokud jejich charakter nevylučuje jejich poskytnutí v hospici.

V případě zprostředkování konkrétní specializované služby nese uživatel či osoba žádající o službu náklady spojené se zprostředkováním služby a případným zajištěním takové služby.

Služby hospicem nezpoplatňované :

– duchovní služba

– půjčování knih (knihovna Hospice)

 1. Platby příbuzných při pobytu v hospici:
 2. a) pobytová cena přistýlky pro příbuzného či hosta

na pokoji pacienta:         …       120,- Kč / 1 den

 1. b) snídaně                        …         45,- Kč / 1 den
 2. c) oběd                              …         80,- Kč / 1 den
 3. d) večeře                           …         68,- Kč / 1 den
 1. Dle vnitř. Předpisu o úhradách za pořizování kopií listin pacientům hospice či jejich příbuzným a blízkým na základě jejich žádosti je tato služba zpoplatněna takto:
 2. a) za pořízení kopie (kopií) listinných materiálů (platí pro fotokopie i tisk z počítače) ve formátu A4
 3. i) jednostranná … 4,- Kč
 4. ii) oboustranná … 6,- Kč
 5. b) jsou-li požadované informace obsaženy v publikaci či jiné tiskovině (časopis, kniha apod.), je úhrada uvedená pod bodem 1. vybírána ve výši dvojnásobku úhrady dle bodu 1. za předpokladu, že kopie je výlučně k osobnímu neveřejnému a nekomerčnímu užití žadatele.
 6. c) vpřípadě barevného tisku/kopie je účtován trojnásobek sazby uvedené v odst. 1 tohoto Předpisu.
 1. Vedle uvedeného může hospic zpoplatnit zapůjčení/pronájem pomůcek k užívání mimo prostory hospicu, tedy osobám, které nejsou pacienty hospicu.
 1. Tento Ceník je přílohou č. 1 Dohody o podmínkách pobytu klienta.
 1. Účinnost tohoto znění Ceníku od 01.01.2019

Vydáno: 30. 09. 2018, Aktualizované vydání k 1.1.2020.