Ceník služeb

Ceník služeb

Ceník služeb hospice

1. Tento ceník upravuje ceny zpoplatněných složek hospicové péče. Služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění jako součást hospicové péče (tedy i paliativní péče) jsou lékařská, zdravotnická, ošetřovatelská a rehabilitační péče.

2. Tento Ceník služeb hospicu je vydán ve smyslu ust. § 18 vyhl. č. 505/2006 Sb., který stanoví maximální ceny pobytových sociálních služeb s odkazem na ust. § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ustanovení § 52 definuje činnosti jako základní součásti „Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče“.

3. Zdravotní či medicínská součást Hospicové péče:
– paliativní péče, vč. lékařské, zdravotnické, ošetřovatelské a rehabilitační péče.

4. Denní pobytová taxa – úhrada za pobyt v nadstandardně vybavených jednolůžkových pokojích je stanovena částkou 600,- Kč za 1 den pobytu.

5. Hospic Štrasburk disponuje 23 jednolůžkovými pokoji a
1 dvoulůžkovým pokojem.
Denní pobytová taxa na dvoulůžkovém pokoji při jeho plném obsazení (vždy pacienti stejného pohlaví) činí 350,- Kč za 1 den pobytu.
Specializované služby – náklady nad míru obvyklou za zprostředkování specializovaných služeb vyžádaných pacientem a náklady za jejich poskytnutí nese uživatel či osoba žádající služby.
Může se jednat o:
– pedikůru, manikůru, služby kadeřníce/ka, právní úkony a další služby, pokud jejich charakter nevylučuje jejich poskytnutí v hospici.
V případě zprostředkování konkrétní specializované služby nese uživatel či osoba žádající o službu náklady spojené se zprostředkováním služby a případným zajištěním takové služby.
Služby hospicem nezpoplatňované:
– duchovní služba
– půjčování knih (knihovna Hospice)
2/2
6. Platby příbuzných při pobytu v hospici:
a) pobytová cena přistýlky pro příbuzného či hosta
na pokoji pacienta: … 150,- Kč / 1 den
b) snídaně … 60,- Kč / 1 den
c) oběd … 100,- Kč / 1 den
d) večeře … 85,- Kč / 1 den

7. Dle vnitř. Předpisu o úhradách za pořizování kopií listin pacientům hospice či jejich příbuzným a blízkým na základě jejich žádosti je tato služba zpoplatněna takto:
a) za pořízení kopie (kopií) listinných materiálů (platí pro fotokopie i tisk z počítače) ve formátu A4
i) jednostranná … 6,- Kč
ii) oboustranná … 8,- Kč
b) jsou-li požadované informace obsaženy v publikaci či jiné tiskovině (časopis, kniha apod.), je úhrada uvedená pod bodem 1. vybírána ve výši dvojnásobku úhrady dle bodu 1. za předpokladu, že kopie je výlučně k osobnímu neveřejnému a nekomerčnímu užití žadatele.
c) v případě barevného tisku/kopie je účtován trojnásobek sazby uvedené v odst. 1 tohoto Předpisu.

8. Vedle uvedeného může hospic zpoplatnit zapůjčení/pronájem pomůcek k užívání mimo prostory hospicu, tedy osobám, které nejsou pacienty hospicu.

9. Tento Ceník je přílohou č. 1 Dohody o podmínkách pobytu klienta.

10. Tento Ceník je účinný jak pro nově přijímané pacienty počínaje datem jeho účinnosti, tak pro pacienty, kteří jsou v hospici ubytováni již před datem účinnosti Ceníku v tomto novém znění.

11. Účinnost tohoto znění Ceníku od 01.07.2022

Vydáno: 30.6.2022
Hospic Štrasburk o.p.s.
dr. Tomáš Kordač, ředitel

Ceník služeb hospice od 1.7.2022