Ceník služeb

Ceník služeb hospice

1. Tento ceník upravuje ceny zpoplatněných složek hospicové péče. Služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění jako součást hospicové péče (tedy i paliativní péče) jsou lékařská, zdravotnická, ošetřovatelská a paliativní rehabilitační péče.

2. Tento Ceník služeb hospice je vydán ve smyslu ust. § 18 vyhl. č. 505/2006 Sb., který stanoví maximální ceny pobytových sociálních služeb s odkazem na ust. § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ustanovení § 52 definuje činnosti jako základní součásti „Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče“.

3. Zdravotní či medicínská součást Hospicové péče:

– paliativní péče, vč. lékařské, zdravotnické, ošetřovatelské a paliativní rehabilitační péče.

4. Denní pobytová taxa – úhrada za pobyt v nadstandardně vybavených jednolůžkových pokojích je stanovena částkou 600,- Kč za 1 den pobytu.

a) v případě osob, které z jakéhokoliv důvodu nesplňují nárok na poskytnutí sociální dávky Příspěvek na péči (Úřad práce) činí denní taxa částku 3000,-Kč;

b) v případě osob označovaných jako tzv. samoplátci (osoby bez zdravotního i sociálního pojištění) činí denní taxa částku 4000,- Kč.

c) Oprávnění Hospicu Štrasburk snížit či prominout tyto částky na individuální žádost pacienta zůstává nedotčeno.

5. Hospic Štrasburk disponuje 23 jednolůžkovými pokoji a 1 dvoulůžkovým pokojem. Denní pobytová taxa na dvoulůžkovém pokoji při jeho plném obsazení (vždy pacienti stejného pohlaví) činí 350,- Kč za 1 den pobytu.

Specializované služby:

– náklady nad míru obvyklou za zprostředkování specializovaných služeb vyžádaných pacientem a náklady za jejich poskytnutí nese uživatel či osoba žádající služby.

– pedikúra, manikúra, služby kadeřnice, právní úkony a další služby, pokud jejich charakter nevylučuje jejich poskytnutí v hospici.

Služby hospicem nezpoplatňované:

– duchovní služba

– půjčování knih (knihovna Hospice)

6. Platby příbuzných při pobytu v hospici:

a) pobytová cena přistýlky pro příbuzného na pokoji pacienta: … 150,- Kč / 1 den

b) snídaně … 60,- Kč / 1 den

c) oběd … 150,- Kč / 1 den

d) večeře … 90,- Kč / 1 den

7. Dle vnitř. Předpisu o úhradách za pořizování kopií listin pacientům hospice či jejich příbuzným a blízkým na základě jejich žádosti je tato služba zpoplatněna takto:

a) za pořízení kopie (kopií) listinných materiálů(pro fotokopie i tisk z počítače) ve formátu A4

i) jednostranná … 6,- Kč

ii) oboustranná … 8,- Kč

b) jsou-li požadované informace obsaženy v publikaci či jiné tiskovině (časopis, kniha apod.), je úhrada uvedená pod bodem 1. vybírána ve výši dvojnásobku úhrady dle bodu 1. za předpokladu, že kopie je výlučně k osobnímu neveřejnému nekomerčnímu užití žadatele.

c) v případě barevného tisku/kopie je účtován trojnásobek sazby uvedené v odst. 1 tohoto Předpisu.

8. Vedle uvedeného může hospic zpoplatnit zapůjčení/pronájem pomůcek k užívání mimo prostory hospice, tedy osobám, které nejsou pacienty hospice.

9. Tento Ceník je přílohou č. 1 Dohody o podmínkách pobytu klienta.

10. Tento Ceník je účinný jak pro nově přijímané pacienty počínaje datem jeho účinnosti, tak pro pacienty, kteří jsou v hospici ubytováni již před datem účinnosti Ceníku v tomto novém znění.

11. Účinnost tohoto znění Ceníku od 01.07.2022

Vydáno: 1.9.2023

Aktualizováno: 31.8.2023

Ceník služeb hospice účinný od 1.9.2023

Hospic Štrasburk o.p.s.

JUDr. Tomáš Kordač, LL.M., ředitel