Hospic Štrasburk o.p.s.

Statutární orgán

ředitel JUDr. Tomáš Kordač, LL.M., KLJ (ve funkci od 1.1.2020)

ředitelka MUDr. Hana Šrámková (ve funkci od 1.9.2011 do 31.12.2019), od 1.1.2020 zástupkyně ředitele


Správní rada (SR) obecně prospěšné společnosti

MUDr. Vladimír Němec, KCLJ
Milada Schubertová
MUDr. Aleš Bluma

Dozorčí rada (DR) obecně prospěšné společnosti

MUDr. Veronika Vesecká
Vladimíra Suchardová
František Maršíček

Jménem SR i DR obvykle jedná jejích předseda, kterého si zvolí členové orgánu mezi sebou.
Výjimečně a ve věcech spíše administrativního charakteru může jednat jménem o.p.s. její sekretář.
Od 1/2011 je ve funkci sekretáře SR obecně prospěšné společnosti JUDr. Tomáš Fr. Kordač, LL.M., KLJ.

Listiny

Výpis z obchodního rejstříku
Zakládací listina Hospic Štrasburk o.p.s.

henrietta-tondlovaDne 17.8.2014 zesnula MUDr. Henrieta Tondlová, DGCLJ (1932 – 17.8.2014), zákládající člen o.s. Hospic Štrasburk a člen správní rady našeho o.p.s., dlouholetá členka Řádu sv. Lazara a dáma velkokříže tohoto Řádu, zemřela po těžké nemoci dne 17. 8. 2014. Je to velká ztráta nejen pro náš hospic.
Vzpomínáme v modlitbách. R.I.P.

dalibor-stejskalDne 19.12.2011 nás opustil dlouholetý předseda správní rady a zakládající člen o.s. Hospic Štrasburk MUDr. Dalibor Stejskal KCLJ (rodem rytíř Vesecký z Vesce).
Vzpomínáme v modlitbách. R.I.P.

MUDr. Roman Procházka, dlouholetý primář našeho hospicu, zemřel dne 20. května 2022. R.I.P.