Sponzoring

Uvítáme sponzoring právnických i fyzických osob. Takový výdaj lze odečíst ze základu daně. 

Rádi Vám vystavíme darovací smlouvu či potvrzení o daru. Za tím účelem Vás prosíme o vyplnění záhlaví Darovací smlouvy a zaslání na: kancelar@hospicstrasburk.cz

 

Děkujeme…