logo HOSPIC ŠTRASBURK s práv formou ops_průhledné Vítáme Vás na informačních stránkách obecně prospěšné společnosti Hospic Štrasburk provozující zařízení poskytující paliativní péči.

Slovo „hospic“ pochází z latiny a znamená „útulek pro poutníky“. Slovo „štrasburk“ pochází z němčiny a znamená „hrad na cestě“. Tato dvě slova, spojená v názvu našeho hospice, se tedy k sobě dobře hodí. Je to útulek nebo útočiště na cestě, pro mnohé z našich pacientů „poutníků“ na cestě poslední. Realita vzniku názvu je však poněkud jiná. Budova, jejíž přestavbou hospic vznikl, je bývalá bohnická hospoda „U města Štrasburku“. Tak přišli zakladatelé ke jménu, které má velkou symbolickou hodnotu.

V duchu tradice pomoci nevyléčitelně nemocným, která má svou staletími udržovanou hodnotu v Řádu sv, Lazara byl založen a v lednu 1998 otevřen Hospic Štrasburk ve Starých Bohnicích.

Co je hospic dnes?

Je to specializované zdravotnické zařízení, poskytující pomoc paliativní medicínou, tedy medicínou zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nevyléčitelná nemoc přináší. Poskytujeme hospicovou péči pacientům v terminálním stádiu onkologických, neurologických a interních onemocnění. Zde je potřeba zdůraznit, že pro přijetí pacienta je nezbytnou podmínkou úhrady zdravotní péče ze strany zdravotních pojišťoven právě terminální stav onemocnění pacienta trpícího nevyléčitelnou nemocí a musí být indikována paliativní hospicová péče odesílajícím lékařem pacienta.

Nabízíme lůžkovou péči v celé komplexnosti, tj. v lékařské, ošetřovatelské, psychologické, sociální a duchovní rovině. Stravování spočívá na dietním systému podle charakteru zdravotního stavu pacienta. Případně zprostředkujeme i domácí péči v závislosti na našich možnostech a Vašem zájmu.

Poskytujeme vysoce kvalitní služby, individuální přístup k pacientovi, jednolůžkové pokoje, trvalou péči po 24 hodin denně. Každý pokoj má vlastní bezbariérové sociální zařízení, nabízíme možnost přistýlky pro pobyt nejbližších. Budova je vybavena 2 koupelnami pro immobilní pacienty. Hospic má vlastní zahradu upravenou pro potřebu pacientů a jejich rodin.