Služby

Hlavní složkou hospicových služeb je zdravotní či lékařská péče, 

která představuje paliativní péči, vč. rehabilitační, ošetřovatelská péče, zdravotnické a lékařské péče.

Druhou složkou hospicových služeb jsou sociální služby

a) ubytování v jednolůžkových pokojích (pacient si může přinést do hospice své osobní předměty tak, aby bylo vytvořeno prostředí připomínájící co nejvíce domov)

b) úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

c) poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování s individuálním přístupem, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel)

d) další sociální služby
– pomoc při imobilitě (vstávání z lůžka, polohování lůžka, pomoc při chůzi či pohybu na vozíku)
– pomoc při osobní hygieně (mytí těla, koupání, péče o ústa, vlasy, nehty)
– pomoc a podpora orientace (pomoc při orientaci v prostoru a čase)
– pomoc při komunikaci (zprostředkování informací od i k uživateli)
– pomoc při stravování (příprava stravy, pomoc při přijímání stravy, podávání stravy, porcování)
– pitný režim – dohled nad pitným režimem uživatele, pomoc při pití
– výkon fyziologické potřeby (dohled či pomoc)
– oblékání, obouvání

Specializované služby
Tyto služby pouze zprostředkováváme: pedikůra, manikůra, kadeřník, právní úkony a další služby, pokud jejich charakter nevylučuje jejich poskytnutí v hospici samotném (možnost individuálního sponzoringu těchto služeb).

Další služby
– duchovní služba (hospic spolupracuje s několika duchovními křesťanských vyznání)
– služby psychologa (pro klienty i příbuzné)
– půjčování knih (knihovna Hospice)
– půjčování (pronájem) kompenzačních pomůcek (viz. Ceník pronájmu pomůcek)

Platby příbuzných při pobytu v hospici
viz. Ceník služeb