Spolupráce s UMPRUM

V červenci 2015 jsem naplnili naši snahu o navázání spolupráce s Ateliérem sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Domluvili jsme zápůjčku několika děl studentů tohoto ateliéru a ti nám pod vedením svého profesora  MgA. Jana Haubelta instalovali práce, které jsme si z nabízených možností vybrali. Spolupráce by měla být dlouhodobější, takže možná v budoucnu nějaké dílo přibude, či dojde k výměně za dnes instalované. Věříme, že tato spolupráce přispěje k „oživení“ naší zahrady (a možná později nejen zahrady) sochařskými díly. 

Dnes máme tedy na dobu jednoho roku zapůjčena tato díla

1. Mohyla – aut. Josef Frühauf, 2015

Mohyla – aut. Josef Frühauf, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Van Goghův gryf – aut. Matouš Lipus, 2013

Van Goghův gryf – aut. Matouš Lipus, 2013

 

 

 

 

 

3. Myslbek – aut. Aleš Novák, 2012

Myslbek – aut. Aleš Novák, 2012