Postup přijetí pacienta

  1. Vytiskněte si Žádost o přijetí pacienta a Informace před a při přijetí do hospicu.
  2. Je-li, podle informací, které máte, splněna zásadní podmínka uvedena v bodě 1., vyplňte laskavě oba dokumenty (případně požádejte o doplnění ošetřujícího lékaře – či dosud ošetřujícího) a podepište, případně nechte podepsat dalšími osobami v dokumentu uvedenými.
  3. Pokud zajistíte vyplnění určených položek ošetřujícím lékařem, není potřeba již přikládat Propouštěcí zprávu.
  4. Pokud z jakéhokoliv důvodu určené položky nevyplní ošetřující (propouštěcí) lékař, přiložte laskavě Propouštěcí zprávu z dosavadního zařízení.
  5. Tyto dokumenty nám doručte elektronicky, poštou nebo osobně na adresu uvedenou v bodě č.7.
  6. Můžete si zde rovněž přečíst či vytisknout další dokumenty, jejichž podepsání může následovat a bude nezbytné v dalších krocích pro přijetí – Smlouva/Dohoda s pacientem, Ceník služeb.
  7. V případě jakýchkoliv dotazů volejte, či piště: Recepce hospicu – příjem žádostí provozní doba 08.00 – 18.00 hod tel: +420 283 105 511 gsm: +420 602 754 304 fax: +420 283 105 577 e-mail: recepce@hospicstrasburk.cz