Postup přijetí pacienta

 1. Vytiskněte si Žádost o přijetí pacienta a Informace před a při přijetí do hospicu.
 2. Je-li, podle informací, které máte, splněna zásadní podmínka uvedena v bodě 1., vyplňte laskavě oba dokumenty (případně požádejte o doplnění ošetřujícího lékaře – či dosud ošetřujícího) a podepište, případně nechte podepsat dalšími osobami v dokumentu uvedenými.
 3. Pokud zajistíte vyplnění určených položek ošetřujícím lékařem, není potřeba již přikládat Propouštěcí zprávu.
 4. Pokud z jakéhokoliv důvodu určené položky nevyplní ošetřující (propouštěcí) lékař, přiložte laskavě Propouštěcí zprávu z dosavadního zařízení.
 5. Tyto dokumenty nám doručte elektronicky, poštou nebo osobně na adresu uvedenou v bodě č.7.
 6. Můžete si zde rovněž přečíst či vytisknout další dokumenty, jejichž podepsání může následovat a bude nezbytné v dalších krocích pro přijetí – Smlouva/Dohoda s pacientem, Ceník služeb.
 7. V případě jakýchkoliv dotazů volejte, či piště:
  Recepce hospicu – příjem žádostí
  provozní doba 08.00 – 18.00 hod
  tel: +420 283 105 511
  gsm: +420 602 754 304
  fax: +420 283 105 577
  e-mail: recepce@hospicstrasburk.cz