Domácí hospicová péče zajišťuje a poskytuje kompletní zdravotní a ošetřovatelskou péči pacientům v preterminální a terminální fázi onemocnění v jejich domácím prostředí.

Neboť se v tuto chvíli jedná o činnost, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, neposkytujeme ji.
Můžeme Vám však být nápomocni radou (M. Denková, 608 980 686; sestradenkova@seznam.cz)
a půjčujeme rovněž kompenzační pomůcky (vč. polohovacích lůžek, či berlí). Půjčování těchto pomůcek je za poplatek – viz Ceník půjčovného.